Maija Ylä-Sahra

Paintings

Malaaminen on minulle välttämättömyys.

Se on intuitiivista, vapaata kuvallista kerrontaa.

Se antaa voimaa itselleni ja koen sen tärkeäksi osaksi minua.

 

 Se on tie,  jota pitää kulkea eteenpäin, jatkuvasti uutta oppien ja taidoissa kehittyen.

 Maalatessa olen vapaa ja se haastaa minut jatkuvasti.

 Jo ensimmäiset hiilenvedot tyhjälle kankaalla saatta kertoa tulevasta tarinasta tai sitten saan ihmetellä työn edetessä syntyneitä symboleja.

 Saatan oivaltaa vuosien päästä mitä jollain maalauksella on kerrottavanaan.

Luovuus on pohjaton kaivo, sen haasteet eivät lopu koskaan. 

 
 
 
 
CONTACT
info
Get in touch

dry pastel 2007 small size